Технологичен процес


Силни производствените възможности както пълномащабно член случайност и тест лабораторията ни дават възможност да напълно контролира целия процес на изготвяне, производство, инспекция, пакетиране и доставка на суровини.


Haohai метал произвежда планарни нанасяне на покритие прахово цели и ротационни нанасяне на покритие прахово цели с основните процеси като по-долу:


-Вакуум топене за планарни цели за нанасяне на покритие прахово

Planar Target Flow.jpg

Типични материали за този процес на равнинни цели включват:

Чисти елементи:

-Нанасяне на покритие прахово цели Титан - циркониев нанасяне на покритие прахово цели - ниобий разпрашване цели - тантал разпрашване цели - хром разпрашване мишени - ванадий разпрашване цели - алуминиеви разпрашване цели - Halfnium разпрашване цели - никел-Sputteri Цели - медни разпрашване цели - Индий разпрашване целеви и др.


Сплави:

Никел ванадий (NiV) разпрашване цели - никел хром (NiCr) разпрашване цели и др.


-Вакуум топене за ротационни цели за нанасяне на покритие прахово

Rotary Target Flow.jpg

Типични материали за този процес на Ротари цели включват:

Чисти елементи:

-Нанасяне на покритие прахово цели - цирконий нанасяне на покритие прахово цели - ниобий разпрашване цели - тантал разпрашване цели - ванадий разпрашване мишени - алуминиеви разпрашване цели - Halfnium Титан разпрашване цели - никел Sputteri цели - мед разпрашване Цели и др.


-ХИП за планарни цели за нанасяне на покритие прахово

Powder Plannar Target Flow.jpg

Типични материали за този процес на равнинни цели включват:

Чисти елементи:

-Силиконови разпрашване цели - молибден разпрашване цели - хром разпрашване цели - Волфрам разпрашване цели - ниобий разпрашване цели - тантал разпрашване цели и др.


Сплави:

Никел хром (NiCr) Sputteri цели - Титан алуминий (TiAl) разпрашване цели - алуминиеви хром (AlCr) разпрашване цели и др.


Ceremics:

NbOx разпрашване цели - TiOx разпрашване цели - SiOx разпрашване цели


-Пръскане за Ротари разпрашване цели

Powder Rotary Target Flow.jpg

Типични материали за този процес на равнинни цели включват:

Чисти елементи:

-Силиконови нанасяне на покритие прахово цели - молибден разпрашване цели - хром разпрашване цели - Волфрам разпрашване цели - ЕКТ.


Сплави:

Никел хром (NiCr) Sputteri цели - Титан алуминий (TiAl) разпрашване цели - алуминиеви хром (AlCr) разпрашване цели - силиций алуминий (SiAl) разпрашване цели и др.


Ceremics:

NbOx разпрашване цели - TiOx разпрашване цели - SiOx разпрашване цели