Сили и изисквания за мощност

- Jan 30, 2019-


Сили и изисквания за мощност


Силите при обработката могат да се определят с инструментален динамометър. На свой ред, динамометърът на инструмента обикновено измерва три компонента:


Тангенциална или режеща сила

Тяга или разделителна сила

Захранване или аксиална сила


Силата на рязане е важна, тъй като, когато се умножи по скоростта на рязане, тя определя изискванията за мощност при обработката на титан. Тягата или разделителната сила определя точността, произведена на дадена част.

За общо приближаване, изискванията за мощност при завиване и фрезоване могат да бъдат получени чрез измерване на мощността на задвижващия двигател на машината по време на операция на рязане и изваждане от нея на тарата или на празен ход. Доброто сближаване на необходимите конски сили при повечето обработки може да се прогнозира от нуждите на мощността на единицата.


Един чифт:Не Следваща:Нетрадиционна обработка